Home » เอกสารขายรถ

เอกสารขายรถ

เอกสารขายรถ รับซื้อรถ รับซื้อรถบ้าน ต้องการขายรถ

เอกสารขายรถ, อยากขายรถ, ต้องการขายรถ
เอกสารขายรถ

อยากขายรถให้ราคาสูง ต้องการขายรถ

การขายรถ เอกสารขายรถ ที่ต้องเตรียมมี 2 กรณีดังนี้

กรณีไม่ติดไฟแนนซ์ (เจ้าของรถขายเอง)

 1. บัตรประชาชนเจ้าของรถ
 2. ทะเบียนบ้านเจ้าของรถ
 3. เอกสาร พ.ร.บ. กรมธรรม์ประกันภัย
 4. กุญแจสำรองที่ได้จากโชว์รูม
 5. คู่มือการใช้งานรถ (Book Service)
 6. สมุคคู่มือจดทะเบียนตัวจริง (เล่มสีฟ้า)

กรณีรถติดไฟแนนซ์ (เจ้าของรถมาขายเอง)

 1. บัตรประชาชนเจ้าของรถ
 2. ทะเบียนบ้านเจ้าของรถ
 3. เอกสาร พ.ร.บ. กรมธรรม์ประกันภัย
 4. กุญแจสำรองที่ได้จากโชว์รูม
 5. คู่มือการใช้งานรถ (Book Service)
 6. สำเนาทะเบียนรถ
 7. สัญญาเช่าซื้อที่ทำกับไฟแนนซ์

กรณีถ้าเจ้าของไม่ได้มาขายเอง (เอกสารเพิ่มเติม)

 1. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 2. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถ

ติดต่อขายรถ เอกสารการขายรถ กดที่นี่

รับซื้อรถมือสอง, รับซื้อรถ, รับซื้อรถราคาสูง
รับซื้อรถมือสอง, รับซื้อรถ
รับซื้อรถราคาสูง, รับซื้อรถมือสอง, เอกสารขายรถ